PVD/PECVD

PVD, (Physical Vapour Deposition), และ PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition) คือการตกตะกอนของไอสาร ที่ได้มาโดยวิธีการทางฟิสิกส์ เป็นเทคโนโลยีการเคลือบผิววัสดุแบบสุญญากาศ โดยสร้างฟิล์มบางๆบนผิวชิ้นงาน เพื่อจุดประสงค์การใช้งานต่างๆ และเป็นกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งจุดเด่นและข้อดีของการเคลือบผิวแบบสุญญากาศมีหลายประการ เช่น

  • ความหนาที่อาจแตกต่างกันตั้งแต่หลักนาโนเมตรถึงหลายสิบไมครอน

  • ค่าความแข็งอยู่ในช่วง 1,000 ถึง 4,000 HV

TS Thailand ให้บริการเคลือบผิวด้วยเทคโนโลยี PVD ได้หลากหลายรูปแบบ ตามความต้องการในการใช้งานของลูกค้าที่แตกต่างกัน

ซึ่งในปัจจุบัน เราสามารถใช้การชุบ  CERTESS® Carbon หรือ  การเคลือบผิวแบบ DLC (Diamond-like Carbon) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้:

  • ความแข็งของพื้นผิวสูงมาก (1,500 - 3,200 HV)

  • สัมประสิทธิ์ความเสียดต่ำมาก (ต่ำกว่าการชุบด้วยไทเทียม (TiN) ประมาณ 5 ถึง 10 เท่า)

ตัวอย่างชิ้นงานบางส่วน

Planetary Gears

Planetary Gears

Tappets

Tappets

Finger Followers

Finger Followers

Piston Rings

Piston Rings

Piston Pins

Piston Pins

Or also:

  • Cams

  • Liners

  • Washers

  • Rocker shafts

  • Roller pins